Delegowanie do pracy

W przypadku delegowania do pracy Państwa pracownik zostaje zatrudniony przez agencję SEP Peeters. Nie ponoszą więc Państwo żadnego ryzyka z tytułu zachorowania i zwolnienia. To niezwykłe ułatwienie dla Państwa!

Korzyści delegowania do pracy:

  • Mogą Państwo wynajmować pracowników na czas określony, np. w trakcie projektu.
  • Kandydaci świadomie wybierają możliwość delegowania, dzięki czemu są dodatkowo zmotywowani.
  • Nie ponoszą Państwo żadnego ryzyka finansowego, jeśli chodzi o zachorowanie i zwolnienie.
  • Uzyskują Państwo wstępny wgląd w inwestycję.

Sposób działania po rekrutacji i selekcji

Jeśli rozpoczną Państwo u nas procedurę rekrutacji i selekcji, mogą Państwo samodzielnie zatrudniać nowych pracowników, ale także możemy ich do Państwa delegować. W takim przypadku nowy pracownik zostaje u nas zatrudniony – przejmujemy bowiem od Państwa rolę pracodawcy. Pod tym względem delegowanie do pracy przypomina payrolling, w przypadku którego agencja SEP Peeters również przejmuje rolę pracodawcy. Różnica polega jednak na tym, że w przypadku payrollingu to Państwo wyszukują kandydata, a w przypadku delegowania do pracy agencja SEP Peeters wyszukuje go za pośrednictwem procedury rekrutacji i selekcji.

Na podstawie podstawowych i drugorzędnych warunków zatrudnienia sporządzamy uprzednio przegląd finansowy. Dzięki temu nic Państwa nie zaskoczy i co miesiąc należna jest ta sama kwota. To niezwykłe ułatwienie dla Państwa!

Nie ma bowiem nic bardziej kłopotliwego od zachorowania pracownika. Obecnie wiele wiedzy wymaga to, aby skrócić nieobecność z powodu choroby i odpowiednio koordynować sytuację pracownika w tym okresie. SEP Peeters całkowicie odciąża Państwa w tej sytuacji, bo pełnimy przecież rolę pracodawcy! Zgodnie z przepisami ustawowymi informujemy Państwa na bieżąco o stanie zdrowia pracownika. Jeśli Państwa pracownik jest długotrwale chory, możemy zadbać o zastępstwo.

Delegowanie na potrzeby konkretnego projektu

Może zdarzyć się, że tymczasowo potrzebują Państwo dodatkowego personelu. Na przykład na potrzeby projektu budowlanego, w okresie wzmożonej produkcji lub w przypadku urlopu macierzyńskiego. W tych przypadkach z góry wiadomo, jak długi będzie ten czas i delegowanie do pracy jest doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym tymczasowe zatrudnianie personelu. Po zakończeniu projektu nie muszą Państwo martwić się kończącymi się umowami, odprawami itp. SEP Peeters zajmuje się wszystkim za Państwa.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o delegowaniu do pracy, prosimy o kontakt z …….

© 2018 - SEP Peeters Uitzendbureau
Created by