Headerafbeelding

Certyfikaty

SEP Peeters to godny zaufania partner w dziedzinie rekrutacji i selekcji oraz delegowania do pracy i payrollingu. Nie mówimy tego bez pokrycia. Jesteśmy bardzo regularnie kontrolowani w Polsce jak i w Holandii.

W Polsce pod kątem prawidłowego kierowania pracowników do Holandii  Przez Państwową Inspekcję Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, Marszałka województwa Opolskiego jak również przez Polski Urząd Skarbowy.

W Holandii pod kątem prawidłowego odprowadzania podatków (zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego), pod kątem jakości przestrzegania przepisów ustawowych i regulacji (ABU), pod kątem zakwaterowania, które oferujemy naszym zagranicznym pracownikom (Znak jakości SNF) oraz pod kątem bezpieczeństwa i ochrony środowiska (Certyfikat VCU).

Znak jakości SNA - NEN 4400-1

Co kwartał agencja SEP Peeters otrzymuje zaświadczenie od holenderskiego Urzędu Skarbowego, w którym stwierdza on, że prawidłowo i terminowo odprowadzamy wszystkie podatki. Dzięki temu Państwo, jako klient, nie ponosicie odpowiedzialności z tytułu płatności zaległych podatków dochodowych lub obrotowych. Warunkiem jest jednak to, że część faktury mają Państwo obowiązek przekazać na tzw. rachunek G. Holenderskie Stowarzyszenie Regulacji Rynku Pracy (Stichting Normering Arbeid – SNA) regularnie kontroluje, czy przestrzegamy odpowiednich przepisów związanych z odprowadzaniem podatków i w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku wydaje Znak jakości SNA. W ten sposób zapobiega się nieprawidłowościom w branży pośrednictwa pracy.

Certyfikat Polski

o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczeń usług:

  • Pośrednictwa pracy
  • Doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego

Nr. 1211 wydany dnia 29.08.2017 przez Marszałka Województwa Opolskiego.
Dada dokonania pierwszego wpisu do rejestru: 24.01.2005

Certyfikaty Holenderskie

Tutaj mogą Państwo pobrać wszystkie nasze certyfikaty. 

Znak jakości SNA - NEN 4400-1

Co kwartał agencja SEP Peeters otrzymuje zaświadczenie od holenderskiego Urzędu Skarbowego, w którym stwierdza on, że prawidłowo i terminowo odprowadzamy wszystkie podatki. Dzięki temu Państwo, jako klient, nie ponosicie odpowiedzialności z tytułu płatności zaległych podatków dochodowych lub obrotowych. Warunkiem jest jednak to, że część faktury mają Państwo obowiązek przekazać na tzw. rachunek G. Holenderskie Stowarzyszenie Regulacji Rynku Pracy (Stichting Normering Arbeid – SNA) regularnie kontroluje, czy przestrzegamy odpowiednich przepisów związanych z odprowadzaniem podatków i w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku wydaje Znak jakości SNA. W ten sposób zapobiega się nieprawidłowościom w branży pośrednictwa pracy.

Certyfikat ABU

Od 2015 roku jesteśmy członkiem holenderskiego Związku Agencji Pracy Tymczasowej (Algemene Bond Uitzendondernemingen – ABU), czyli największej organizacji zrzeszającej pracodawców, firmy oferujące usługi payrollingu oraz agencje rekrutacji i selekcji pracowników. Członkostwo w ABU jest symbolem jakości i niezawodności, a także bardzo dobrze wpisuje się w nasze idee. Certyfikat ABU uzyskuje się wyłącznie, jeśli agencja pracy tymczasowej przejdzie bardzo surowy audyt. ABU stosuje własny układ zbiorowy pracy (CAO) i każdy członek jest sprawdzany pod kątem prawidłowego przestrzegania jego zapisów.

Znak jakości SNF

SEP Peeters zapewnia miejsce zakwaterowania swoim migrantom zarobkowym. Aby zapewnić odpowiednią jakość tych miejsc zakwaterowania i w ten sposób zagwarantować pracownikom odpowiednie warunki do życia, korzystamy ze Znaku jakości SNF (Stichting Normering Flexwonen). SNF dopilnowuje, aby miejsce zakwaterowania spełniało wymogi, które stawia się przestrzeniom mieszkalnym dla migrantów zarobkowych. Firmy, które są ujęte w rejestrze, są kontrolowane co roku. Dla nas jest to ważne, ponieważ chcemy, aby nasi pracownicy byli cały czas zmotywowani, a to oznacza, że musimy brać odpowiedzialność za ich dobrobyt.  Znak jakości SNF jest wymagany, aby móc być branym pod uwagę na potrzeby Certyfikatu ABU.

VCU Certificaat

VCU to skrót od niderlandzkiego „Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties”, czyli Lista kontrolna bezpieczeństwa i zdrowia dla organizacji pracy tymczasowej. Ważne jest dla nas to, aby nasi pracownicy tymczasowi pracowali w bezpiecznych i zdrowych warunkach, w szczególności w przypadku prac wiążących się z zagrożeniami. Certyfikat VCU zawiera surowsze przepisy niż holenderskie przepisy ustawowe o BHP. Dbamy o to, aby nasi pracownicy oraz nasi zleceniodawcy mieli świadomość zagrożeń występujących w miejscu pracy, a także mogli im przeciwdziałać. Zwiększa to zaangażowanie, zarówno zleceniodawcy, jak i pracownika, a także często zmniejsza odsetek korzystania z urlopów chorobowych.

certificaat-mei-2021.jpg
© 2021 - SEP Peeters Uitzendbureau
Created by