Certyfikaty SEP Peeters Opole

Certyfikaty

SEP Peeters to godny zaufania partner w dziedzinie rekrutacji i selekcji. Nie mówimy tego bez pokrycia. Jesteśmy bardzo regularnie kontrolowani w Polsce jak i w Holandii.

W Polsce pod kątem prawidłowego kierowania pracowników do Holandii  Przez Państwową Inspekcję Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, Marszałka województwa Opolskiego jak również przez Polski Urząd Skarbowy.

W Holandii pod kątem prawidłowego odprowadzania podatków (zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego), pod kątem jakości przestrzegania przepisów ustawowych i regulacji, pod kątem zakwaterowania, które oferujemy naszym pracownikom (Znak jakości SNF) oraz pod kątem bezpieczeństwa i ochrony środowiska (Certyfikat VCU). Znak jakości SNA - NEN 4400-1

W ten sposób zapobiega się nieprawidłowościom w branży pośrednictwa pracy.

Certyfikat Polski

Dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczeń usług:

  • Pośrednictwa pracy
  • Doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego

Nr. 1211 wydany dnia 29.08.2017 przez Marszałka Województwa Opolskiego. Dada dokonania pierwszego wpisu do rejestru: 24.01.2005

Certyfikaty Holenderskie

Tutaj mogą Państwo pobrać wszystkie nasze certyfikaty

Znak jakosci SNA - NEN 4400-1

Co kwartal agencja SEP Peeters otrzymuje zaswiadczenie od holenderskiego Urzedu Skarbowego, w którym stwierdza on, ze prawidlowo i terminowo odprowadzamy wszystkie podatki. Dzieki temu Panstwo, jako klient, nie ponosicie odpowiedzialnosci z tytulu platnosci zaleglych podatków dochodowych lub obrotowych. Warunkiem jest jednak to, ze czesc faktury maja Panstwo obowiazek przekazac na tzw. rachunek G. Holenderskie Stowarzyszenie Regulacji Rynku Pracy (Stichting Normering Arbeid – SNA) regularnie kontroluje, czy przestrzegamy odpowiednich przepisów zwiazanych z odprowadzaniem podatków i w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku wydaje Znak jakosci SNA. W ten sposób zapobiega sie nieprawidlowosciom w branzy posrednictwa pracy.

Certyfikat

Od 2015 roku jesteśmy członkiem holenderskiego Związku Agencji Pracy, czyli największej organizacji zrzeszającej pracodawców, firmy oferujące usługi payrollingu oraz agencje rekrutacji i selekcji pracowników. Członkostwo jest symbolem jakości i niezawodności, a także bardzo dobrze wpisuje się w nasze idee. Certyfikat uzyskuje się wyłącznie, jeśli agencja pracy tymczasowej przejdzie bardzo surowy audyt. Związek Pracy stosuje własny układ zbiorowy pracy (CAO) i każdy członek jest sprawdzany pod kątem prawidłowego przestrzegania jego zapisów.

Znak jakości SNF

SEP Peeters/ Upforcr B.V. zapewnia miejsce zakwaterowania swoim pracownikom zarobkowym. Aby zapewnić odpowiednią jakość tych miejsc zakwaterowania i w ten sposób zagwarantować pracownikom odpowiednie warunki do życia, korzystamy ze Znaku jakości SNF (Stichting Normering Flexwonen). SNF dopilnowuje, aby miejsce zakwaterowania spełniało wymogi, które stawia się przestrzeniom mieszkalnym dla pracowników zarobkowych. Firmy, które są ujęte w rejestrze, są kontrolowane co roku. Dla nas jest to ważne, ponieważ chcemy, aby nasi pracownicy byli cały czas zmotywowani, a to oznacza, że musimy brać odpowiedzialność za ich dobrobyt. 

VCU Certificaat

VCU to skrót od niderlandzkiego „Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties”, czyli Lista kontrolna bezpieczeństwa i zdrowia dla organizacji pracy. Ważne jest dla nas to, aby nasi pracownicy pracowali w bezpiecznych i zdrowych warunkach, w szczególności w przypadku prac wiążących się z zagrożeniami. Certyfikat VCU zawiera surowsze przepisy niż holenderskie przepisy ustawowe o BHP. Dbamy o to, aby nasi pracownicy oraz nasi zleceniodawcy mieli świadomość zagrożeń występujących w miejscu pracy, a także mogli im przeciwdziałać. Zwiększa to zaangażowanie, zarówno zleceniodawcy, jak i pracownika, a także często zmniejsza odsetek korzystania z urlopów chorobowych.

certificaat-mei-2021.jpg
© 2024 - SEP Peeters Uitzendbureau
Created by